Sygdom

Sygdom


Det er en stor belastning for et menneske at få konstateret en livstruende- eller kronisk sygdom. Hverdagen forandres, og der er måske voldsomme smerter, man skal lære at leve med gennem længere tid eller måske endda resten af livet. Det, at blive begrænset i sine fysiske udfoldelsesmuligheder, kan påvirke humøret og psyken negativt. Mange oplever, at smerterne/sygdommen belaster dem både på det personlige, arbejdsmæssige og sociale plan. 


Ikke nok med at forandringerne er en belastning for den enkelte, men til tider skal den sygdomsramte også stå på mål for andres undren, skepsis og manglende forståelse for deres situation, da sygdommen i nogle tilfælde kan være skjult for andre. Dette er en yderligere belastning oven i sygdommen.


Ægtefæller, kærester, børn osv. vil ligeledes være berørt af den sygdomsramtes smerter og sygdom, og det er derfor altid en god idé at medinddrage dem i et terapiforløb. I længden kan det dog også være hårdt at være pårørende, og derfor kan det være en fordel for den sygdomsramte at have andre at vende problematikkerne med.   


Jeg anbefaler, at man vælger et individuelt- eller gruppeforløb, hvor der er plads og rum for de tanker, frustrationer og ked-af-det-hed, som kan fylde. I et gruppeforløb vil man ofte møde andre, der slås med det samme som en selv, har prøvet det samme og kan give én idéer til, hvad man kan gøre, når det er svært.