Konflikt

KonfliktVi løber alle ind i konflikter  fra tid til anden – ikke bare med andre, men også inde i os selv! Som oftest har vi fokus på,  hvordan vi  undgår konflikter, mere  end  hvordan vi tackler en konflikt.


At lære om konflikter er også en  læring om at sætte grænser, at lære sig selv og egne vær-dier at kende.


I de sammenhænge, hvor vi færdes – familie, arbejde, venner m.m. – har vi forskellige bag-grunde, værdisæt, måder at gøre ting på. Kan vi lære at håndtere disse forskelligheder, før de bliver til en egentlig konflikt, er vi nået langt.


Når vi arbejder med konflikthåndtering, vil vi ofte fokusere på de tilsyneladende små ting først – de synes ikke så vigtige, men kan de små ting takles, er der ikke så lang vej til at tage hul på de  større og mere komplicerede ting.


At blive bedre til håndtering af konflikter medfører normalt en stor glæde – nemlig, når man opdager, at det egentlig ikke var så svært endda, og at det  ofte også er en berigelse for ens omgivelser, at man bliver bedre til at sige til og fra.


Det kan ind imellem være en fordel at se tingene lidt på afstand.