hvad er psykoterapi

Hvad er psykoterapi.


Psykoterapi er en videnskabelig baseret psykologisk behandlingsmetode. 


Det er en behandlingsform som består af tilbagevendende samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Et terapi forløb kan strække sig fra et par uger til flere år. Psykoterapien tager udgangspunkt i samtale, samarbejde, tillid og fortrolighed. I terapien er udgangspunktet dig og de ønsker, du har til terapien. Formålet er at hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende, at forstå dine udfordringer og problemer, samt at finde tilbage til dine ressourcer og balancen i dit liv - altså en slags hjælp til selvhjælp.


Alt forskning viser, at kemien mellem os er en meget vigtig faktor, for at der kommer et positivt resultat ud af terapien. Men lige så vigtigt er det, at du oplever et trygt rum, hvor du kan møde dig selv, og hvor du har oplevelsen af at udvikle dig. Det er desuden afgørende for terapiens resultat, at du har vilje og lyst til at arbejde med dig selv. 


Jeg tilbyder individuelle samtaler, parterapi og gruppeterapi i et ligeværdigt, respektfuldt og fortroligt rum. Alt hvad vi taler om er fortroligt, og jeg har naturligvis tavshedspligt.  Når du vælger at gå til en psykoterapeut, tager du aktivt ansvar for dig selv og din situation.Hvad er forskellen på en psykoterapeut, en psykolog og en psykiater?


Psykoterapeuter, psykologer og psykiatere er tæt beslægtede. Alle tre faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Men der er også forskelle.


En psykoterapeut:

En psykoterapeut tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. En psykoterapeut har taget en grundig teoretisk 4-årig deltids-uddannelse i psykoterapi på et privat uddannelsessted.


En stor del af uddannelsen til psykoterapeut indebærer at man får supervision vedr. sin udførte terapi samt at man som studerende også skal gå i egenterapi. Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop. Endvidere er det også for at sikre klienten, at terapeuten er hjemme i sine egne problematikker / kender egne blinde pletter, så man som terapeut ikke blander egne problemer sammen med klientens.


En psykolog:

En psykolog eller også kaldet cand. psych. har en 5-årig universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt speciale inden for én eller flere psykologiske retninger. Det er hovedsageligt en teoretisk uddannelse, hvilket betyder at man som psykolog ikke nødvendigvis selv har gået i terapi. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. I praksis tager de også udgangspunkt i samtalen. De er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. En autorisation som psykolog – som bl.a. fordrer supervison – kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse.


Psykologer kan – i modsætning til psykiateren – ikke udskrive medicin til patienten. Der er intet krav i uddannelsen om, at psykologen skal have gået i egenterapi. Flere og flere psykologer tager derfor en efteruddannelse i psykoterapi.


En psykiater:

En psykiater har en uddannelse til læge, samt en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, og en del psykiatere benytter også psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne.


Modsat psykoterapeuter og psykologer kan psykiatere udskrive medicin til patienten. Derfor arbejder psykiatere ofte med personer med svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling er nødvendig. Psykiatere kan bl.a. tage en efteruddannelse i psykoterapi.