Hvem er jeg

Hvem er jegMit navn er Tina Mølsted Mogensen, og jeg er 50 år. Jeg er bosiddende i Holstebro sammen med min mand og 2 drenge på 19 og 21 år. Jeg er uddannet fysioterapeut i 2003 og har efterfølgende videreuddannet mig til psykoterapeut.


Jeg har praktiseret psykoterapi i Holstebro og Vildbjerg siden 2015. For mig giver det mening at kombinere de to fagområder, idet krop og psyke hænger sammen. Har kroppen det ikke godt, har psyken det heller ikke, og omvendt. Min indgangsvinkel i fysioterapien har altid været at kigge på det hele menneske. Dette, har jeg bragt med ind i psykoterapien, hvorfor det også vil afspejle sig i min terapeutiske tilgang og metode.


Ved siden af min psykoterapeutiske praksis, arbejder jeg frivilligt ved "KVISTEN", som er en organisation der udbyder gratis terapi til de personer og deres pårørende, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Mit menneskesyn


Grundlæggende for mit menneskesyn er anerkendelse og dermed ligeværd. Nærvær, kontakt og tryghed i relationen er helt grundlæggende for al udvikling. Nysgerrighed, humor og ydmyghed ser jeg også som vigtige grundsten i forandringsarbejdet. Jeg tager udgangspunkt i dine værdier, ressourcer og kompetencer, så selvværd og selvtillid styrker dit fundament til at mestre dit liv.


Vi er alle forskellige og har derfor brug for at blive set, hørt og mødt som det unikke menneske, vi er. Jeg tager udgangspunkt i dig, hvor du er lige nu, og hvor du vil hen. Derfor er det vigtigt for mig at have en stor værktøjskasse med mange forskellige værktøjer, metoder, teorier og indgangsvinkler at arbejde ud fra. Det kan være metoder som f.eks. samtaleterapi, kropsøvelser, samarbejdsøvelser, mindfulness og fantasirejser.


I terapien er udgangspunktet dig og de ønsker, du har til terapien. Hvilke metoder og værktøjer, jeg bruger, afhænger derfor helt af dig og dine behov og grænser.