Seksuelt overgreb

Seksuelle overgreb


Seksuelle overgreb er en bred betegnelse, og der findes forskellige definitioner af seksuelle overgreb og krænkelser.


 • Den voksne udnytter et barns tillid
 • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
 • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til
 • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd
 • Det er en handling som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral


(Definitionen er en punktopstilling af Henry C. Kempes definition af seksuelle overgreb fra 1978, SISO).Grænsen for hvad der opleves som en krænkelse, er individuelt. Det at blive krænket kan ikke gradbøjes. Den oplevelse, der traumatiserer ét menneske, påvirker måske knap nok et andet. Det er senfølgerne af krænkelserne, der er vigtige at arbejde med terapeutisk. Vi kan ikke lave om på fortiden, men terapien kan hjælpe og støtte dig til at bearbejde dine oplevelser, så du på sigt kan udvikle dig og komme videre.

Har du været udsat for seksuelle overgreb, og har du brug for hjælp til at bearbejde overgrebene?


Hvis du har været udsat for seksuelle overgreb, så er der flere forskellige muligheder for gratis hjælp. Et af tilbudene er "KVISTEN".

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for de personer og deres pårørende, der har været udsat for seksuelle overgreb.I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser. Med et medlemsskab af Kvisten kan de tilbyde gratis individuelle terapiforløb, gruppeterapi, parterapi, samt foredrag og temadage.

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb?


Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig senere i livet. De er en følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen eller ungdommen. Det er ikke alle, som udvikler senfølger. Senfølger svinger typisk. De er ofte forværrede i bestemte situationer. Ved krævende forandringer i livet opleves ofte en periode med forværring af senfølger.
Senfølger kan være:


 • Fundamental mangel på tillid til andre – deraf stærkt behov for kontrol
 • Ængstelighed – Forhøjet psykisk alarmberedskab
 • Hyperaktivitet
 • Svært ved at mærke egne og andres grænser – deraf svært ved at sige nej! eller modtage afvisning
 • Svært ved at mærke og udtrykke egne følelser og behov
 • Svært ved at knytte sig til andre eller modsat – svært ved at være alene eller afslutte et belastende forhold
 • Ensomheds- eller tomhedsfølelse
 • Søvnbesvær – mareridt
 • Flashback – en pludselig oplevelse, af at være i traumeoplevelsen igen, invaderer sindet
 • Hukommelses- og Koncentrationsbesvær
 • Skyld og skam følelse
 • Lavt selvværd
 • Negativt forhold til egen krop
 • Seksuelle problemer – svært ved intim kontakt, afholdenhed, promiskuitet, prostitution, tvivl om egen seksualitet
 • Selvdestruktive tanker – selvmordstanker
 • Selvdestruktiv adfærd – spiseforstyrrelse, skære i sig selv, selvmordsforsøg
 • Afhængighed – alkohol, stoffer, medicin, motion, spil, sex
 • Problemer i forbindelse at blive forældre og skulle knytte sig til/beskytte eget barn
 • Usikker på hvad der er normalt og unormalt
 • Psykiske lidelser (læs i blå boks)
 • Fysiske lidelser (læs i blå boks)

Fysiske lidelser


Et langvarigt forhøjet psykisk alarmberedskab påvirker kroppens biologiske balance. Derfor kan mange forskellige fysiske sygdomme være senfølger efter seksuelle overgreb, bl.a.:


Underlivs- og anale sygdomstilstande

Tand- og Kæbeproblemer

Muskelspændinger og smerter

Psykiske lidelser


Den psykiatriske diagnose PTSD (Post traumatisk stress forstyrrelse) er en hyppig forekommende senfølge, hvor nervesystemet har lidt alvorlig overlast.


Andre psykiatriske lidelser der ofte forekommer som senfølger;


Angstlidelser

Depression

Spiseforstyrrelser

Grænsepsykotiske diagnoser