Baggrund

Baggrund
Faglige uddannelser:

4-årig psykoterapeutisk uddannelse - Psykoterapeutisk Institut Aarhus, PIAA

3½-årig fysioterapeutisk uddannelse - VIA Holstebro Fysioterapeutskole

2-årig kontoruddannelse - rejsekonsulent hos Holstebro RejseCenter


Tidligere arbejdspladser:

MidtVest Osteopati og Fysioterapi i Vildbjerg - Fysioterapeut

Region Midt (Livsstilscaféen) - Fysioterapeut (rådgivning mht. motion, kost, alkohol og rygning)

Klinik for Fysioterapi i Aulum - Fysioterapeut

Klinik for Fysioterapi i Tjørring - Fysioterapeut (udviklingshæmmede og senhjerneskadede)

Psykiatrisk afdeling Holstebro Sygehus - Fast vagt/vikar

Plejehjemmet Mellemtoften - Ufaglært medhjælper/vikar

Plejehjemmet Parkvænget - Ufaglært medhjælper/vikar

Holstebro KriseCenter - Frivillig vagt

Holstebro RejseCenter - Rejsekonsulent


Undervisning / kurser:

Undervist sundhedsfagligt personale i sundhedspædagogik og den motiverende samtale

Undervist borgere i livsstilsændringer både teoretisk og praktisk i Region Midt regi.

Undervist borgere i rygestop i Region Midt regi.


Frivilligt arbejde:

Kvisten (gratis terapi til ofre for seksuelle overgreb)


Privat:

Gift og mor til 2 teenagedrenge.

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for de personer og deres pårørende, der har været udsat for seksuelle overgreb.


I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser. Med et medlemsskab af Kvisten kan vi tilbyde gratis individuelle terapiforløb, gruppeterapi, parterapi, samt foredrag og temadage.