Baggrund

Baggrund
Faglige uddannelser:


 • 4-årig psykoterapeutisk uddannelse - Psykoterapeutisk Institut Aarhus, PIAA
 • 3½-årig fysioterapeutisk uddannelse - VIA Holstebro Fysioterapeutskole
 • 2-årig kontoruddannelse - rejsekonsulent hos Holstebro RejseCenterTidligere arbejdspladser:


 • MidtVest Osteopati og Fysioterapi i Vildbjerg - Fysioterapeut
 • Region Midt (Livsstilscaféen) - Fysioterapeut (rådgivning mht. motion, kost, alkohol og rygning)
 • Klinik for Fysioterapi i Aulum - Fysioterapeut
 • Klinik for Fysioterapi i Tjørring - Fysioterapeut (udviklingshæmmede og senhjerneskadede)
 • Psykiatrisk afdeling Holstebro Sygehus - Fast vagt
 • Plejehjemmet Mellemtoften - Ufaglært medhjælper
 • Plejehjemmet Parkvænget - Ufaglært medhjælper
 • Holstebro KriseCenter - Frivillig vagt
 • Holstebro RejseCenter - RejsekonsulentUndervisning / kurser:


 • Jeg har undervist sundhedsfagligt personale i sundhedspædagogik og den motiverende samtale i Region Midt regi.
 • Jeg har undervist borgere i livsstilsændringer både teoretisk og praktisk i Region Midt regi.
 • Jeg har undervist borgere i rygestop i Region Midt regi.Frivilligt arbejde:


 • Kvisten (gratis terapi til ofre for seksuelle overgreb)
 • Holstebro Krisecenter (Frivillig vagt ved voldsramte kvinder)Privat:


 • Gift og mor til voksne drenge.

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for de personer og deres pårørende, der har været udsat for seksuelle overgreb.


I Kvisten kan du få hjælp og støtte til at bearbejde dine oplevelser. Med et medlemsskab af Kvisten kan de tilbyde gratis individuelle terapiforløb eller gruppeterapi.