Teoretisk retning

Teoretisk retning


Min terapeutiske og teoretiske tilgang bunder i en tro på, at al forandring tager udgangspunkt i en ligeværdig relation med gensidig engagement, nærvær og autenticitet.


Teknisk set vil betegnelsen være psykodynamisk, oplevelses- og relationsorienteret, funderet i det eksistentielle humanistiske menneskesyn, i en familieorienteret ramme. Det vil altså sige, at den måde, vi er i verden og i relation med andre mennesker på, også afspejler sig i den måde, vi optræder/er i verden på lige her og nu.


Jeg  ser det enkelte menneskes oplevelsesverden og følelsesliv - samt potentielle besværligheder knyttet hertil - som grader af normaludvikling og psykisk sundhed og ikke som grader af patologi og fejludvikling. Jeg har fokus på vækst og udviklingspotentialet i højere grad end på  "fejl" og mangler og interesserer mig for årsager og grunde til, at mennesker ikke trives. Det er vigtigt at kigge på et fænomens oprindelse og udvikling, hvis man vil forstå fænomenets natur.


At kigge bagud skaber forståelse. At kigge frem skaber udvikling.


Jeg arbejder med at finde ind til,  hvordan vi som mennesker bedre kan realisere os selv i bestræbelse på at skabe en god og meningsfyldt tilværelse for os selv i relation til andre. Herunder specielt de nære relationer, som er vores oprindelsesfamilie, kærester/ægtefæller, børn og venner.


Terapi betyder at behandle. Fysiske smerter i eksempelvis ryggen behandler jeg  som fysioterapeut med fysioterapi. Hvis vores psyke giver anledning til problemer og smerte, da kan psykoterapi være en stor hjælp. En hjælp til smertelindring og bedring gennem at forstå, mærke og ændre den aktuelle situation.


Den psykoterapeutiske samtale er beskyttet af etiske regler og praktiske rammebetingelser, som jeg arbejder indenfor. For yderligere information, se: www.psykoterapeutforeningen.dk